Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 486 2122
fax: +421(0)54 472 2476
www.bardejov.sk
mesto@bardejov.sk
Obvodný úrad Bardejov
Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov
tel.: +421(0)54 471 0111
tel.: +421(0)54 471 0329
fax: +421(0)54 474 6653
www.vs.sk
prednosta@bj.vs.sk
Obvodný úrad životného prostredia
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 471 0369 www.bj.ouzp.sk
sekretariat@bj.ouzp.sk
Obvodný pozemkový úrad Bardejov
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 488 5018-19
tel.: +421(0)910 891 009
fax: +421(0)54 488 1233
www.pozemkovyurad.sk
opu.bj@3s.land.gov.sk
ladislav.mnahoncak.pbj@3s.land.gov.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov
tel.: +421(0)54 474 8606
tel.: +421(0)54 488 0722
fax: +421(0)54 488 0721
www.ruvzbj.sk
bj.sekretariat@uvzsr.sk
Sekretariát územného spolku SČK
Sv. Jakuba 33, 085 01 Bardejov
tel : +421(0)54 472 2358
tel.: +421(0)903 558 931
fax: +421(0)54 472 2358
www.redcross.sk
sus.bardejov@redcross.sk
Okresný súd Bardejov
Partizánska 1, 085 75 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2091
fax: +421(0)54 472 4331
www.justice.gov.sk
sekretariat_os_bj@justice.sk
podatelna_osbj@justice.sk
Okresná prokuratúra v Bardejove
Kellerova 7, 085 43 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2068
fax: +421(0)54 474 6182
www.genpro.gov.sk
Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov
Partizánska 42, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)961 841 111
fax: +421(0)961 843 109
www.minv.sk
orpzbj@minv.sk
Obvodné oddelenie PZ Bardejov
Hurbanova 16, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 4447
tel.: +421(0)961 843 705
fax: +421(0)961 843 709
www.minv.sk
orpzbj@minv.sk
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bardejov
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2565
fax: +421(0)54 471 0385
www.hazz.sk
hasici_bj@ke.telecom.sk
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné nám. 1, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2105
tel.: +421(0)54 488 3610
fax: +421(0)54 472 2714
www.gutgesel.sk
kniznica@gutgesel.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov
tel.: +421(0)54 486 5422
fax: +421(0)54 474 8980
www.upsvarbj.sk
upsvr_bj@upsvar.sk
Sociálna poisťovňa Bardejov
Hurbanova 6, 085 46 Bardejov
tel.: +421(0)54 486 0111
fax: +421(0)54 474 8320
www.socpoist.sk
bardejov@socpoist.sk
Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov
M. V. Miškovského 1, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 5755
fax: +421(0)54 472 5673
www.minv.sk
archiv@sapo-pbj.vs.sk
Daňový úrad Bardejov
Partizánska, 085 28 Bardejov
tel.: +421(0)54 786 9302
fax: +421(0)54 474 6583
www.statnasprava.sk
du.bj@po.drsr.sk
Okresná pedagogicko - psychologická poradňa
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 4928 pppbardejov@stonline.sk
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Bardejov
Dukelská 24, 085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2407
fax: +421(0)54 472 2519
www.lesy.sk
lesybj@lesy.sk
 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám