Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Stav projektov ochrany pred povodňami  na rieke Topľa v prieťahu mesta a jeho možné rozšírenie boli predmetom rokovania primátora mesta s riaditeľom košického závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku v 3. kalendárnom týžni

tohto roka.

Bardejov čaká v roku 2014 po dodržaní všetkých predpisov aj realizácia I. etapy výstavby vodoochranárskych prác na rieke Topľa od mokrolužského mosta po most pri ZŠ Pod Vinbargom.

Projekt je momentálne vo fáze výberu dodávateľa stavby.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám