Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Obyvatelia Bardejova, ktorí sú zapísaní v zozname oprávnených voličov môžu požiadať Mesto Bardejov o vydanie voličského preukazu pre 2. kolo prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. marca 2014 už len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, keďže  posledným dňom na prijímanie žiadosti o vydanie voličského preukazu mailom alebo poštou bol pondelok 24. marca 2014 do 16.00 hod. Žiadosti, ktoré prídu mailom po uvedenom čase alebo ktoré neboli podateľňou mestského úradu zaevidované najneskôr v uvedený deň nemusia byť prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. vybavené. Posledným dňom na odoslanie voličského preukazu zo strany Mestského úradu v Bardejove je utorok 25.3.2014.

        Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

        Mesto  Bardejov bude pokračovať vo vydávaní voličských preukazov pre 2. kolo voľby prezidenta SR denne počas úradných hodín na Mestskom úrade v Bardejove, Radničné námestie 16, prízemie – podateľňa do piatka 28. marca 2014  do 15,00 hod. Požiadavky na vydanie voličských preukazov voličov alebo nimi splnomocnených osôb budú vybavené na počkanie. 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám