Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V  mesiaci júl a august  počas letných prázdnin  bude prevádzka v týchto materských školách:

 • v mesiaci júl: od 1. júla do 31. júla 2014 v Materskej škole, Komenského 47  v Bardejove.
 • v mesiaci august: od 1. augusta do 27. augusta 2014 v Materskej škole, Gorkého 13 v Bardejove.                            

  Prevádzka bude v čase od  6. 45 hod. do 16. 30 hod.

Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť  dieťa v materskej škole počas letných prázdnin, je potrebné ho nahlásiť riaditeľke tej materskej školy, kde  bude prevádzka t.j.:

·         na mesiac júl  nahlásiť dieťa v Materskej škole, Komenského 47, Bardejov
·         na mesiac august nahlásiť dieťa v Materskej škole, Gorkého 13,  Bardejov

Nahlasovať deti  na obidva mesiace bude možné  v termíne
od  9. júna do 17. júna 2014.
Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 24 € / 1 mesiac.
Stravné sa uhradí pri nástupe do materskej školy
v mesiaci júl, alebo v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne. 

     Kvôli obmedzenej kapacite materských škôl, budú deti prijímané na základe týchto kritérií:

 • včasné nahlásenie detí  
 • zamestnanosť rodičov
 • zaplatenie príspevku
 • trvalé bydlisko v Bardejove

Bližšie informácie dostanete na týchto kontaktoch:

 • p. Emília Jutková
  riaditeľka Materskej školy, Komenského 47,  Bardejov
        tel.: 472 2002
                0907 055 568 

     p. Slávka Gulová
     zástupkyňa riaditeľky Materskej školy, Komenského 47, Bardejov
            tel.: 0903 374 227 

 • Bc. Mária Šoltésová
        riaditeľka Materskej školy, Gorkého 13,  Bardejov 
        tel.: 472 3224
                     0918 468 053

           p. Mária Adamuščinová
           zástupkyňa riaditeľky Materskej školy, Gorkého 13, Bardejov 
           tel.: 0915 900 804

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám