Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

         Komunálne voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR najneskôr 90 dní pred ich konaním. Kandidátne listiny je možné predkladať najneskôr 55 dní pred voľbami, čo vychádza na nedeľu 21. septembra 2014.

Kandidovať môžu kandidáti politických strán a hnutí, volebných koalícií a nezávislí kandidáti. Nezávislí kandidáti musia predložiť petíciu s predpísaným minimálnym počtom podpisov voličov, ktorý je stanovený podľa počtu obyvateľov obce. V Bardejove je potrebné získať 400 podpisov voličov. Za poslancov, starostu a primátora budú zvolení kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

         V meste Bardejov bude aj v nasledujúcom volebnom období 2014 – 2018 nezmenený počet 25 poslancov. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom júlovom mimoriadnom zasadnutí.

         Právo voliť v komunálnych voľbách majú voliči, ktorí majú v obci, meste alebo v mestskej časti trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého bydliska. Hlasovať na voličský preukaz sa nedá.

        V roku 2010 sa komunálne voľby uskutočnili 27. novembra a v Bardejove dosiahla volebná účasť 46,39 %. 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám