Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Oznam Východoslovenskej distribučnej, a. s.:

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov - ul. Kacvinského, ul. Gróner

bude v termíne 19. august 2014 v čase od 7,00, hod. do 17,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

- časť mesta Bardejovská Nová Ves - nám. L. Berku č. 1, ČOM: 0000223035, EIC: 24ZVS0000046584G

bude v termíne 19. august 2014 v čase od 7,30, hod. do 16,30 hod.

- časť mesta Bardejovská Nová Ves - ul. Pri štadióne, ul. Jabloňová, ul. Orechová, ul. Kvetinová, ul. Krátka, ul. Dujava, ul. Lesná, ul. Giralstovská, Nám. L. Berku, ul. Nová, ul. Čerešňová, ul. Vodárenská, ul. M. Vileca

bude v termíne 19. august 2014 v čase od 7,30, hod. do 16,30 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám