Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

n bus 1Mesto Bardejov podľa § 20 ods. 5 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 3 ods. 2 Nariadenia (ES) č. 1370/2007 a s § 17 a § 21 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov určuje pre dopravcu tieto tarify a tarifné podmienky v MHD Bardejov:

ikona pdf

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám