Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

dobudovanie kanalizacie bardejov 2014Dobudovanie stokových sietí aglomerácie Bardejov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a. s. v posledný októbrový deň slávnostne začala  ďalšiu stavbu z odvetvia životného prostredia, spolufinancovanú z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku VVS, a.s., Košice realizovanú na území mesta Bardejov.

Projekt obsahuje dobudovanie verejnej kanalizácie na:

- Kacvinskej ulici,
- Pod Kalváriou,
- Bardejovskej Zábave
- na Poštárke
- Pod Dubinami. 

Realizácie investície, ktorej prípravná fáza prebieha už od augusta tohto roku a ktorá má hodnotu vyše 1 600 000 € bude dokončená v marci 2015. 

Dobuduje sa takmer:

 8000 metrov gravitačnej kanalizácie  s 1418 metrami výtlakovej kanalizácie.

Zhotovených bude 8 kusov čerpacích staníc a 237 nových prípojok. Kanalizačné prípojky budú v dĺžke 1724 metrov.

Pri tejto príležitosti navštívil Mesto Bardejov aj  minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý okrem iného skonštatoval, že v Bardejove sa v mesiaci február 2015 začne aj s realizáciou protipovodňových opatretní vo výške 5,5 mil. eur.

Mesto Bardejov je z hľadiska prístupu obyvateľov k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácii a ich pripojení na tieto inžinierske siete, jedným z najlepších miest a obcí v rámci celého Slovenska. Prístup k verejnému vodovodu má 99 percent obyvateľov mesta Bardejov a pripojených je tiež 99 percent obyvateľov mesta Bardejov.

PRÍSTUP K VEREJNÉMU VODOVODU MÁ 99 % obyvateľov Bardejova

Prístup k verejnej kanalizácii má doposiaľ 96 percent obyvateľov mesta Bardejov a pripojených je 94,3 percent obyvateľov mesta Bardejov. V nedávnom období tiež boli prevedené úpravy čističiek odpadových vôd, ktorými bola zvýšená jej kapacita a účinnosť čistenia odpadových vôd, čím sa stala jednou z najekologickejších a najúčinnejších na Slovensku.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám