Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Tiffany, Jazmína, Lilibeth, Emír, Henry ...

            aj takéto mená v roku 2014 dávali  rodičia svojim deťom v Bardejove.      V roku 2014 sa v matričnom obvode Bardejov, ktorý tvorí okrem mesta i 19 obcí okresu narodilo 943 detí (dievčatá 452, chlapci 491). Oproti roku 2013 sa pôrodnosť zvýšila o 16 detí.

V samotnom meste sa narodilo 285 detí (150 chlapcov, 135 dievčat), čo oproti roku 2013 predstavuje pokles o 17 detí. Medzi najobľúbenejšie ženské mená patrili Liliana, Mária, Sofia, Kristína, Dorota mužské mená Sebastián, Tomáš, Matias,  Nikolas, Adam. Boli zapísané i netradičné mená detí ženské Elizabeth, Jazmína, Loriana, Elissa, Tiffany, Dália, Larissa, Lilibeth mužské Noel, Henry, Emír.

STÚPLA SOBÁŠNOSŤ ALE AJ POČET ROZVODOV

V meste sa naopak oproti predchádzajúcemu roku zvýšila sa  sobášnosť, bolo uzavretých 260 sobášov (2013 – 199 sobášov).  A bol zaznamenaný aj najvyšší počet rozvodov za posledné tri roky. Kým  v roku 2012 sa rozviedlo 57 párov, v roku 2013 44 párov a v roku 2014 bol počet rozvedených párov skoro trojnásobne vyšší a to 108 párov.

ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV SA ODSŤAHOVALO NAJVIAC

Počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2014 bol 494  (nárast oproti roku 2013 o 39 obyvateľov) a počet prisťahovaných 175 obyvateľov ( nárast  oproti roku 2013 o 44 obyvateľov).

ĽUDIA ZOMIERALI MENEJ

V samotnom meste zomierali ľudia v roku 2014 - 234 osôb( 125 mužov a 109 žien) a oproti roku 2013 to bol pokles  o 31 ľudí.

                Podrobnejšie štatistiky týkajúce sa obyvateľstva v meste Bardejove nájdete v tabuľke nižšie za obdobie posledných piatich rokov.

Vývoj obyvateľstva v meste Bardejov za roky 2010 – 2014

 

Narodení

Zosnulí

Prisťahovaní

Odsťahovaní

2010

335

237

237

441

2011

291

207

225

475

2012

278

236

194

418

2013

302

265

219

455

2014

285

234

175

494

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám