Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov,  ul. Pod Šibeňou horou úsek od č. d. 1 po č. d. 26

bude v termíne

10. jún 2015 od 8.00 h do 15.30 h

11. jún 2015 od 8.00 h do 15.30 h

- časť mesta Bardejov, - ul. Bardejovská Zábava, úsek od č. d. 1 po č. d. 13, ul. Mičkova, úsek od č. d. 19 po č. d. 23, úsek od č. d. 89 po č. d. 92

bude v termíne

11. jún 2015 od 8.00 h do 14.30 h

- časť mesta Bardejov, ul. Jána Bottu

bude v termíne

12. jún 2015 od 8.00 h do 13.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Pod Šibeňou horou, č. d. 57, 59, 63, 66, 67, 69

bude v termíne

11. jún 2015 od 8.20 h do 15.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

- časť mesta Bardejov,  ul. Bardejovská Zábava, úsek od č. d. 1 po č. d. 39; ul. Mičkova, úsek od č. d. 19 po č.d. 23,úsek od č. d. 89 po č. d. 92

bude v termíne

10. jún 2015 od 7.40 h do 14.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Poštárka, úsek od č. d. 23 po č. d. 28, č. d. 107, 134, 139, 141, 148, 149, 151, 201, + chaty

bude v termíne

18. jún 2015 od 7.30 h do 15.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám