Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V  mesiaci júl a august  počas letných prázdnin  bude prevádzka v týchto materských školách:

  • v mesiaci júl: od 2. júla do 31. júla 2015 v Materskej škole, Komenského 24  v Bardejove.

 

  • v mesiaci august: od  3. augusta do 28. augusta 2015 v Materskej škole, Nový Sad 24  v Bardejove.     

                                   

Prevádzka bude v čase od  6. 45 hod. do 16. 30 hod.

Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť  dieťa v materskej škole počas letných prázdnin, je potrebné ho nahlásiť riaditeľke tej materskej školy, kde  bude prevádzka t.j.:

  • na mesiac júl  nahlásiť dieťa v Materskej škole, Komenského 24, Bardejov
  • na mesiac august nahlásiť dieťa v Materskej škole, Nový Sad 24,  Bardejov

 

Nahlasovať deti  na obidva mesiace bude možné  v termíne

od  8. júna do 16. júna 2015.

 

Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 24 € / 1 mesiac.

Stravné sa uhradí pri nástupe do materskej školy

 v mesiaci júl, alebo v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne.

 

     Kvôli obmedzenej kapacite materských škôl, budú deti prijímané na základe týchto kritérií:

  • včasné nahlásenie detí  
  • zamestnanosť rodičov
  • zaplatenie príspevku
  • trvalé bydlisko v Bardejove

Bližšie informácie dostanete na týchto kontaktoch:

  • Bc. Anna Pavličková

      riaditeľka Materskej školy, Komenského 24,  Bardejov

      tel.: 472 5348

              0901 713 501 

    

  • Mgr. Slavka Pecuchová

      riaditeľka Materskej školy, Nový Sad 24,  Bardejov  

      tel.: 472 2680

                   0901 713 504

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám