Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Milí rodičia a žiaci,

oslovujeme Vás s ponukou záujmových útvarov, ktoré pripravili CVČ pri jednotlivých ZŠ v školskom roku 2015/2016. Každé dieťa si môže vybrať, ktorý krúžok chce navštevovať. Žiak sa môže prihlásiť aj do krúžku, ktorý bude prebiehať na inej ZŠ, akú v súčasnosti navštevuje. Pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného pracovníka konkrétneho CVČ pri ZŠ. Pre prihlásenie dieťaťa do krúžku je potrebné vyplniť prihlášku a čestné prehlásenie.

Konkrétna ponuka tu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám