Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V neďalekej poľskej Krynici sa  počas dvoch dní 8. – 9. 9. 2015  už po 25 – krát stretli  politickí a ekonomickí lídri z krajín strednej a východnej Európy a nechýbali na nej ani zástupcovia nášho mesta.

Fórum sa sa najväčším a najdôležitejším miestom stretnutia politických a ekonomických vodcov z krajín strednej a východnej Európy. Poslaním tejto iniciatívy je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj politickej a hospodárskej spolupráce v Európe.

Ekonomické fórum v Krynici v Poľsku nazývajú aj “Davosom” strednej a východnej Európy. Fórum predstavuje príležitosť pre diskusiu a neformálne stretnutia, počas ktorých politici riešia úroveň dôvery svojich krajín potrebnej pre podnikanie a obchodní zástupcovia majú súčasne možnosť priamo prezentovať svoje pripomienky a komentáre na hospodárske a regulačne politiky jednotlivých vlád a európskych inštitúcií. Poslaním tejto iniciatívy je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj politickej a hospodárskej spolupráce v Európe.

Do Krynice prichádzajú  počas ekonomického fóra tisícky účastníkov – svetoví politici, zástupcovia vedeckých kruhov a dôležití podnikatelia.

 Na konferenciu Európa Karpát, ktorú organizuje poľský parlament sú každoročne pozývaní členovia parlamentov krajín karpatského regiónu, ktorý spoločne zdieľa nielen podobný historický vývoj, ale tieto krajiny sú na seba vzájomne prepojené a aj na sebe závislé, čo predurčuje ich spoluprácu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám