Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia dlhodobo nefunkčnej cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len „CSS“) križovatky ulíc Slovenská – Kúpeľná – Kacvinského v Bardejove na štátnej ceste I/77, ktorá je súčasťou cestného ťahu medzi mestami Poprad a Svidník. V dôsledku narastajúcej intenzity dopravy, hlavne tranzitnej, je toto územie nepriaznivo zaťažované hlukom, exhalátmi, zvýšenou nehodovosťou a ďalšími vplyvmi. Mesto Bardejov sa rozhodlo pre túto investíciu za účelom zlepšenia technických parametrov križovatky, zvýšenia bezpečnosti dopravy a chodcov a minimalizovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Smerové a výškové vedenie, ako aj odvodnenie ciest, zostanú v pôvodnom stave, nejedná sa teda o komplexnú rekonštrukciu križovatky.

        V rámci stavebných prác na križovatke dôjde k úpravám stredových ostrovčekov a bezbariérových priechodov pre peších, zelene a osvetlenia. Bude zrekonštruované dlhodobo nefunkčné zariadenie CSS realizáciou novej kabeláže, nových stožiarov CSS, nových návestidiel LED, a to zriadením nových detektorových slučiek, dodávkou nového radiča CSS a uložením nového napájacieho a koordinačného kábla CSS.   

        Po ukončení rekonštrukcie bude fungovať líniová koordinácia medzi cestnými svetelnými signalizáciami križovatky Slovenská – Nový Sad – Stanica ŽSR a križovatky Slovenská – Duklianska – Pod Vinbargom.

        Zhotoviteľom stavby s rozpočtovým nákladom 156 397,28 € je spoločnosťALAM s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava. Rekonštrukcia križovatky by mala byť ukončená  v decembri 2015.    

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám