Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Koncom minulého roka vykonával v Bardejove Pamiatkový úrad SR digitalizáciu pamiatkového fondu Mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov (ďalej len „MPR“), ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Táto aktivita tvorila súčasť projektu Digitálny pamiatkový fond, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS).

  V októbri 2015 pracovníci digitalizačného a  fotografického tímu nadviazali na minuloročné práce a pokračujú v digitalizácii najdôležitejších častí MPR. Digitalizácia sa týka interiérov a exteriérov goticko-renesančnej mestskej radnice a gotickej Baziliky sv. Egídia, exteriérov meštianskych domov na Radničnom námestí, bášt a fortifikačného systému. V súčasnosti je ukončená digitalizácia interiéru bývalej mestskej radnice a  pripravuje sa digitalizácia interiéru Baziliky sv. Egídia. Digitalizačné práce by mali prebiehať minimálne do konca októbra 2015.  

 

        Výstupom projektu budú digitalizované údaje pamiatkového fondu, ktoré budú slúžiť ako základ pre ďalšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva širokej odbornej i laickej verejnosti.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám