Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Každoročne si 28. októbra pripomíname okrem vzniku samostatného Československa (1918) aj narodenie Ľudovíta Štúra – slávneho mysliteľa, demokrata, proroka európskeho formátu a a rodáka z Uhrovca, ktorého posolstvo svetu je dnes veľmi aktuálne, hlavne keď ide o zjednotenie Slovanov a ich prínos pre uchovanie európskych civilizačných tradícií.

Podľa Štúra bolo veľmi dôležíté a aj ostalo heslo o tom, že najkrajšie slová sú skutky. Bol to práve Ľudovít Štúr, ktorý keď bolo potrebné, aby si ľudia na území Uhorska, ktorí boli Slovákmi, porozumeli, tak práve vtedy obhajoval a postavil sa za spisovnú slovenčinu. Zjednocoval a dával dohromady Slovákov prostredníctvom Slovenských národných novín. Ako politik sa významným spôsobom  angažoval aj v uhorskom sneme a v období rokov 1848 – 1849 bol jedným z revolučných vodcov a zobral do ruky aj zbraň.

Pri príležitosti jeho 200 – stého výročia od narodenia bola vydaná Národnou bankou Slovenska strieborná zberateľská minca a obehová pamätná minca so Štúrovým portrétom. Taktiež prostredníctvom Slovenskej pošty vyšla štúrovská poštová známka.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám