Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove 19.11.2015 rozhodli poslanci o prenájme mestskej plavárne na Wolkerovej ulici v Bardejove, ktorú má v správe Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov. Novým nájomcom na dobu 10 rokov sa po podpísaní zmluvy stane s.r.o. BARDTERM, ktorá spravuje v meste tepelné hospodárstvo. Nájomné za prenájom mestskej plavárne sa dohodlo vo výške 7 979 € bez DPH ročne, čo je výška ročných odpisov prenajatého majetku.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov ako správca zariadenia nemal vo svojom rozpočte dostatok finančných prostriedkov na adekvátnu modernizáciu krytej plavárne, preto sa ju zaviazala zrealizovať finančne najsilnejšia mestská s. r. o. BARDTERM. Táto spoločnosť by mala v priebehu budúceho roka investovať do modernizácie krytej plavárne, čo by sa malo prejaviť v skvalitnení a rozšírení poskytovaných služieb a následne aj v znížení prevádzkových nákladov tohto zariadenia. Mestská plaváreň by mala po svojej rekonštrukcii slúžiť viac pre potreby verejnosti a to aj vďaka väčšiemu počtu hodín vyhradených pre verejnosť.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám