Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Projekt výstavby juhozápadného obchvatu I/77, ktorého realizácia začala v minulom roku pôvodne nezohľadnil prístup pre peších na mestský cintorín zo severnej strany od ul. Ťačevská. Po niekoľkých rokovaniach zástupcov mesta s investorom IVSC Košice došlo k dohode a tento vstup bude súčasťou stavby juhozápadného obchvatu.

Novonavrhnutý chodník k mestskému cintorínu rieši napojenie severného vstupu mestského cintorína z chodníka situovaného pozdĺž miestnej komunikácie (ulica Tačevská). Trasa chodníka je vedená okolo násypového kužeľa mostného objektu smerom k pôvodnej vstupnej bráne na severnej strane cintorína.


Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2016-02-29, 15:15, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám