Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Nezvyčajne teplá zima a skorý príchod jari zaznamenal posun aj v plánovanom časovom harmonograme kosenia plôch verejnej zelene na území mesta. Kosiť sa začalo tento rok už pred druhou polovicou mesiaca apríl 2016.

Mestský podnik Bapos podľa svojho vnútorného plánovacieho dokumentu má rozdelenú zeleň verejných parkových plôch na území mesta a mestských častí do 10 – tich rajónov, ktoré sa budú kosiť.

V prvej etape sa začina s kosbou reprezentačnej zelene, ktorá je sústredená predovšetkým v centrálnej mestskej zóne, a ktorej podstatnú časť tvorí mestská pamiatková rezervácia s priľahlými ulicami.

Pokračovať bude na ďalších vybraných hlavých uliciach mesta - ul. Komenského, Slovenská, kpt. Nálepku, Krátky rad, Duklianska, príjazdové cesty na sídlisko Vinbarg. Súbežne bude prebiehať aj kosba plôch verejných pohrebísk – cintorínov a verejných priestranstiev mestských častí Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov, Poštárka, Bardejovská Zábava.

         Vzhľadom na vývoj klimatických podmienok a s nimi spojený intenzívny rast trávy sa kladú tiež vysoké nároky na organizáciu i samotný výkon prác. Skorý začiatok tohtoročnej sezóny kosenia sa odrazí aj v miernom zvýšení nákladov na túto činnosť, ktorý formou príspevku pre m.p. Bapos sa poskytuje z rozpočtu mesta.

 

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2016-04-13, 15:15, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám