Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

foto 1 Na Základnej škole Bartolomeja Krpelca sa v utorok, 12.apríla, uskutočnila biologická olympiáda kategórie E – v odbornostiach botanika, zoológia a geológia. Šestnásť zúčastnených žiakov druhého stupňa zo siedmich základných škôl v okrese riešilo najprv vedomostný test, ktorý preveril ich poznatky z jednotlivých kategórií, v ktorých súťažili. Vo vedľajšej učebni boli pre súťažiacich pripravené exponáty na identifikáciu, ktoré museli zaradiť do čeľade a poznať aj ich latinské názvy. Poslednou časťou olympiády bolo hodnotenie zbierok a pozorovaní, ktoré si mali žiaci pripraviť. O víťazoch rozhodovala trojčlenná porota v zložení: predsedníčka Mgr. Eva Burgerová (ZŠ Wolkerova), Mgr. Michal Skreptáč (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom) a Mgr. Eva Kvočáková (ZŠ B. Krpelca).

V kategórii botanika sa po sčítaní čiastkových bodov za jednotlivé úlohy na prvom mieste umiestnila Klára Zajacová (Spojená škola Zborov), na druhom mieste skončil Jakub Boruv (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom) a na treťom mieste Martina Lamancová (ZŠ Malcov).

V kategórii zoológia skončila prvá Daniela Vaňová (ZŠ Raslavice), druhý bol Mojmír Šinaľ (ZŠ s MŠ Hertník) a tretie miesto patrilo Jozefovi Cudrákovi (ZŠ Malcov).

V kategórii geológia bolo udelené len prvé miesto, a to si odniesol Marek Oslacký (ZŠ Wolkerova).

Prví dvaja najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2016 v Prešove.

 

 

Zverejnil: Alena Malegová, Mgr., 2016-04-14, 14:35, alena.malegova@bardejov.sk

 

 

 

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám