Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Od roku 1983 je tento deň vyhlásený ako medzinárodný deň pamiatok a prípomína sa význam ich ochrany a tiež ich hodnoty. Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

Slovensko sa pýši:


- vyše 9 720 nehnuteľnými národnými kultúrnymi pamiatkami, tvorí ich viac ako 14 995 pamiatkových objektov, napríklad hrady totiž neraz pozostávajú z viacerých objektov.
- v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je viac ako  14 680 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, Okrem národných kultúrnych pamiatok Slovensko chráni:
- 5 lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva - Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.
- máme 28 pamiatkových rezervácií
- a 85 pamiatkových zón.

Pamiatky pritom nie sú len kúskom histórie, no prinášajú zaujímavé možnosti i dnes, napríklad sú impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach, či v celom regióne.


Občania, najmä mládež, by si dôkladne mali uvedomiť obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach.

Medzinárodný deň pamiatok je jednou z mála udalostí, ktoré môžu tieto nevšedné hodnoty občanom priblížiť, vysvetliť, propagovať.


Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2016-04-14, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám