Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Bardejov je mestom množstva tradícii, ktoré vznikali počas jeho bohatej histórie. V súčasnosti k nim pribúdajú ďalšie, ktoré každoročne dotvárajú kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v meste.
    Jedným z takýchto podujatí je i Deň prváka spojený s pasovaním najmenších školákov, ktorí zasadnú do lavíc prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Nový školský rok 2016/2017 sa začal veľmi

netradične. Veď jeho prvý symbolický zvonec  sa ozval až 5. septembra. Nepriaznivé, upršané počasie naviac znemožnilo privítať prvákov na Radničnom námestí a tak sa Deň prváka presunul na slnečný, priam až letný piatok.
    Úvod podujatia patril efektnému príchodu Dráčika Ohniváčika na dymiacom bicykli so školskou taškou na pleciach. Potom už deti zavolali ich nového kamaráta Tučniaka Bardíka a mohlo sa začať samotné pasovanie na skutočných bardejovských prvákov. Približne 300 prvákov šiestich základných škôl ešte v pondelok dostalo originálnu prvú žiacku knižku s motívmi mesta, v piatok bola ich výdrž ocenená zo strany organizátorov Mesta Bardejov a Kultúrno-turistického centra sladkou odmenou.
    O sprievodný program sa postarali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Michala Vileca a mladé športovkyne z gymnastického oddielu Delta Bardejov. Medzi samotnými prváčikmi, ich učiteľmi, rodičmi i starými rodičmi podujatie sledoval aj primátor mesta Boris Hanuščak, ktorý „praje všetkým žiakom, osobitne prvákom veľa úspechov a chuti do učenia v začínajúcom sa novom školskom roku, učiteľom veľa pozitívnej energie, chuti, elánu a radosti z pokrokov a výsledkov ich žiakov a rodičom predovšetkým veľa spokojnosti z úspechov ich ratolestí. Nech sa nám spoločne darí“.
    Prajeme všetkým úspešný a pokojný školský rok 2016/2017 !

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám