Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11

Na Deň svätého Valentína, v krásne slnečné ráno, sa na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove stretli žiaci z  jedenástich základných škôl nášho okresu  na obvodnom kole Dejepisnej olympiády. Získané  vedomosti z histórie prišlo preukázať 49 žiakov ZŠ. V úvode sa k žiakom prihovorili riaditeľ školy PaedDr. Ján Lazor a za OŠaTK PhDr. Miroslav Vančík, ktorí  popriali súťažiacim veľa úspechov pri písaní testov. Na priebeh olympiády dozerala odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: Mgr. Beáta Skreptáčová /ZŠ Komenského/, Mgr. Viera Cmarová /ZŠ s MŠ Pod Vinbargom/ a Mgr. Valéria Bačová /ZŠ Wolkerova/. Olympiádu organizačne pripravili Mgr. Nataša Simková, učiteľka dejepisu a účtovníčka Mgr. Lenka Dutková z usporiadajúcej školy.

Po sčítaní bodov z vybraného učiva, monotematickej časti a regionálnej histórie najúspešnejšími žiakmi sa stali:

 

Kategória F

1.  miesto                 Oliver Tomko                     ZŠ Komenského 23

2.  miesto                 Bibiána Berečšáková          ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

3.  miesto                 Júlia Zachardalová              ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Kategória E     

1. miesto                Natália Volčková                ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

2. miesto                Tomáš Jackanin                  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

3. miesto                Martina Kaščáková             ZŠ Komenského 23

Kategória D

1. miesto               Petra Golecová                    ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

2. miesto               Samuel Varchol                   ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

3. miesto               Jakub Kravec                       ZŠ Malcov

      Kategória C

1. miesto               Michal Čopák                      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

2. miesto               Simona Loziňáková             ZŠ Kružľov

3. miesto               Simoneta Zóľáková             ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomom  a vecnou cenou. Dúfajme, že aj v budúcnosti budú žiakov zaujímať udalosti, ktoré sa stali v dejinách národov, krajín a vo svete.  „Kde niet poznania minulosti, nemôže byť ani vízia budúcnosti.“( R. Sabatier, francúzsky spisovateľ)

Mgr. Nataša Simková, ZŠ s MŠ Pop Papierňou, učiteľka dejepisu 

PhDr. Miroslav Vančík, OŠ a TK, MsÚ Bardejov

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-0217, 15:00, miroslav.vancik@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám