Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Pyt 1 Pyt 2 Pyt 3 Pyt 4 Pyt 5 Pyt 6 Pyt 7

Žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa sa v dňoch 14. a 15. marca zišli na Základnej škole na Vinbargu, kde sa uskutočnil 38. ročník okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Prvý deň súťažili najúspešnejší tretiaci, štvrtáci a piataci, druhý deň riešili matematické rébusy starší žiaci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci.

Pytagoriáda ( je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.  

Poďakovanie za príjemné dva dni súťaženia si zaslúži usporiadateľ, ale aj odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: Mgr. Monika Hnatková – predseda (ZŠ B. Krpelca), Mgr. Mariana Kostíková (ZŠ Wolkerova) a Mgr. Marián Sim (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom).

A kto vyhral? Prečítajte si v priloženom dokumente.

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-03-17, 14:45, miroslav.vancik@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám