Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 - Materskej školy, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves, Bardejov

- Materskej školy, Komenského 24 v Bardejove

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch: MŠ Bardejovská Nová Ves    MŠ Komenského 24

Zverejnil: Anna Nováková, PhDr., 2017-04-20, 08:00, anna.novakova@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám