Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

msr 20180118 ziaciČlenovia Mestskej rady v  Bardejove sa zišli 18. januára 2018 už na svojom  42. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Prerokovali návrhy nájmov nehnuteľného majetku mesta v správe spoločnosti Bardbyt, s. r. o., zobrali na vedomie správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ za rok 2017 a zaznela aj aktuálna informácia o výkone zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov v zimnej sezóne 2017/2018.

V rámci schváleného Mestského operačného plánu zimnej údržby v meste Bardejov a jeho prímestských

častiach je poverenou organizáciou m. p. Bapos udržiavaných viac ako 125 km ciest, chodníkov , parkovísk, zastávok MHD, priechodov a schodíšť. Počas doterajšieho výkonu k 18. 1. 2018 neboli zaznamenané žiadne škody.

Rokovanie členov rady spríjemnili svojou návštevou žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Egídia v Bardejove, ktorí v rámci vyučovania mohli naživo vidieť a zažiť zasadnutie MsR.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-01-22, 14:20, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám