Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

OMS     Športové ihrisko pri ZŠ Komenského 23 v Bardejove sa 21. júna 2018 v dopoludňajších hodinách zmenilo na jeden veľký olympijský štadión, ktorý zaplnili deti z deviatich mestských materských škôl, aby sa mohli zúčastniť piatej športovej olympiády. Organizátorom tohto podujatia bola MŠ Gorkého 13 a záštitu nad súťažou malo Mesto Bardejov, oddelenie školstva a telesnej kultúry v Bardejove.

Slávnostné otvorenie olympiády zahájilo znenie slovenskej a olympijskej hymny, vztýčenie vlajok a zapálenie olympijského ohňa.

Po príhovore pani riaditeľky MŠ Gorkého 13, Bc. Márii Šoltésovej, ktorá privítala všetkých prítomných aj zástupcov mesta Bardejov, pani Mgr. Evu Barbuľakovú, vedúcu oddelenia školstva a telesnej kultúry, ktorá popriala súťažiacim veľa úspechov pri zdolávaní športových disciplín. Potom nasledovalo vypustenie holubov, poslov mieru pre deti do celého sveta. Deti MŠ Slnečnica vystúpili s  krátkym kultúrnym programom a s rozcvičením v sprievode maskotov vytvorili tú správnu športovú atmosféru. Deväť športových tímov zložilo sľub, v ktorom sa zaviazali súťažiť v duchu FAIR PLAY. Po sľube sa súťažiace štvorčlenné družstvá predškolákov v sprievode učiteliek pustili do zápolenia týchto športových disciplín: beh na 20 m, štafetový beh, skok z miesta, skákanie na fit lopte, hod loptičkou na cieľ, prenášanie balónov na lopáre, jazda na kolobežkách, preliezanie tunelom, vystreľovanie na cieľ. Pre deti, ktoré prišli povzbudzovať súťažiacich, boli pripravené rôzne športové aktivity.

Musíme spomenúť, že tohtoročná športová olympiáda bola obohatená o dva nové prvky. Prvým prvkom bolo to, že mesto Bardejov sa zapojilo do projektu – „Hýb sa Slovensko“. Cieľom projektu bolo poukázať na význam športu u detí v predškolskom veku. Druhým prvkom bolo, že mesto Bardejov oslavuje 777 výročie prvej písomnej zmienky o Bardejove. Vzhľadom k tomu, aj jedna z aktivít pre deti bola zameraná na túto udalosť. Deti svojimi kresbami a kreativitou vyjadrili vzťah k rodnému mestu.

Pán primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak prišiel povzbudiť súťažiace tímy.

V závere športového dopoludnia najlepším športovcom na stupienkoch víťazov boli odovzdané medaily, diplomy a darčeky. Putovný pohár primátora mesta si tentokrát odniesla do svojej vitríny najlepšia MŠ - Podvinbargáčik.                          

Ani jeden zo súťažiacich neodišiel naprázdno. Každý si na pamiatku odniesol medailu a predovšetkým spomienku na krásne prežitý deň plný športových hier.

 

Kvetoslava Bilišňanská, učiteľka MŠ, Gorkého 13 v Bardejove

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-06-22,10:50,lubomira.arendasova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám