Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Sprievodným podujatím Bardejovského jarmoku je už 26 rokov vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá sa tento rok bude konať od 20. 8. – 21. 8. 2018 v priestoroch Mestského úradu v Bardejove.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Krajský pamiatkový úrad v Prešove a Združenie historických miest a obcí SR. Konferencia sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Počas dvoch dní odznie množstvo zaujímavých prednášok v piatich okruhoch od zástupcov pamiatkových úradov, univerzít, mestských úradov a projekčných organizácií.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-08-10,13:00,elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám