Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili bude na najväčšom cintoríne v Bardejove,

na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku, zmenený režim prevádzky následovne:
    osvetlenie celého pohrebiska  od piatku 27. 10. 2018  do 8. 11. 2018 v čase od 17.00 hod. – 22.00 hod.
    zvonenie zvonov: 1. 11. 2018 o 11.00 hod. a o 15.00 hod.
    pobožnosť za zomrelých:1. 11. 2018 o 15. 00 hod. pri Kaplnke Božieho milosrdenstva
stála služba :
streda  31. 10. 2018  od 9.00 – 19.00 hod.,
štvrtok   1. 11. 2018  od 9.00 – 21.00 hod.,
piatok    2. 11. 2018  od 9.00 – 21.00 hod. ,

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest na Mestskom cintoríne, na cintoríne sv. Michala, na cintoríne sv. Anny a na cintorínoch v prímestských častiach.

Za hrobové miesta je možné zaplatiť osobne na prevádzke Pohrebné služby na ul. Mlynská 1, v budove športovej haly v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod. alebo bezhotovostne po telefonickej dohode na č. t. 054/474 68 16.

Elektronicky informácie o dobe nájmu za hrobové miesto je možné overiť si po zadaní údajov aj na internetovej stránke http://www.bapos.sk/cementery/search/.

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach: 0910 244 389 a 0911 420 122

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka. Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.


Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2018-10-30,15:45, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám