Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na:

  1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
  2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  3. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08/04/2019 do 15:30 hod..

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente: Oznámenie o výberovom konaní

 

 

Zverejnila: Gibeľová Alena, Mgr., 2019-03-22,14:15,alena.gibelova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám