Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

                Od 2. do 4. mája 2019 sa v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc konalo celoštátne kolo už 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Ako sa za posledné roky stalo dobrým zvykom, nechýbal na ňom ani žiak našej školy, Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove. Prešovský kraj, bardejovský okres, ale najmä našu základnú školu reprezentoval Tomáš Jackanin z 9.C. Jeho účasť nebola žiadnym prekvapením, ale výsledkom svedomitej a dlhodobej prípravy, veď posúďte sami.

 

Tomáš sa už od 6. triedy zúčastňoval všetkých ročníkov Dejepisnej olympiády a každoročne si z nich odniesol umiestnenie do 2. miesta. Svoje pôsobenie na základnej škole zavŕšil víťazstvom na krajskom kole, a tým si zabezpečil účasť v celoštátnom kole, do ktorého postupujú len víťazi krajských kôl.

V prvý deň, vo štvrtok, súťažiacich privítalo príjemné prostredie Trenčianskych Teplíc a hneď po ubytovaní absolvovali prehliadku s Mgr. Silviou Havelkovou, ktorá o tomto kúpeľnom mestečku účastníkom porozprávala mnoho zaujímavostí. Po ukončení prehliadky sa súťažiaci rozhodli nadobudnúť ešte posledné vedomosti a využili tento čas na samoštúdium, aby počas súťažného dňa mohli podať čo najlepšie výkony.

Piatok začal tradične vypracovaním testov vo všetkých kategóriách. Po ukončení súťaže sa účastníci olympiády zúčastnili prehliadky Trenčianskeho hradu. Všetci však netrpezlivo očakávali príchod posledného dňa a slávnostné vyhlásenie výsledkov. Aj keď to tento raz pre nás neboli priečky najvyššie, Tomáš sa medzi najlepšími milovníkmi histórie Slovenska určite nestratil. Stal sa úspešným riešiteľom celoštátneho kola a získal 85 bodov (z maximálneho počtu 100 bodov), pričom úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 bodov.

Ďakujeme Tomášovi za výbornú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Nech aj vedomosti z histórie mu v budúcnosti pomôžu správne sa rozhodnúť a vybrať si tú správnu cestu.

                                                                                                                                   Mgr. Viera Cmarová
                                                                                                                          ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

        DejepisOLYMP

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2019-05-24,9:00,lubomira.arendasova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám