Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Základná škola, Komenského 23:

Letný plavecký tábor od 8.00 hod. do 16.00 hod.                T: 08.07. - 13.07.2019

Športová a atletická príprava od 9.00 hod. do 11.00 hod.  T: 12.08. - 23.08.2019

Základná škola, Wolkerova 10:

Letný tábor                                                          T: 08.07.2019 - 12.07.2019

Plávanie pre členov CVČ

Základná škola B. Krpelca, T. Ševčenka 3:

Letný tábor pre 1. - 4. ročník                               T: 22.07. - 26.07.2019

Letný tábor pre 5. - 8. ročník                               T: 12.08. - 16.08.2019

Počas letných prázdnin budú prebiehať tréningové procesy talentovanej mládeže Partizána Bardejov

Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1:

Letný prímestský tábor ŠKD                                T: 01.07. - 16.07.2019

Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A:

Turistický stanový tábor                                     T: 05.08. - 08.08.2019

Gymnastický camp                                              T: 08.08. - 19.08.2019

Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16:

Denný letný tábor pre žiakov školy                    T: 01.07.- 08.07.2019

Krúžková činnosť:

Športové hry                                                        T: 01.07.2019

Výstup na Zborovský hrad                                 T: 01.07.2019

Turistika                                                               T: 02.07.2019

Tvorivé dielne                                                      T: 02.07.2019

Pohybové hry                                                       T: 03.07.2019

Turistická vychádzka                                           T: 04.07.2019

Tanečné a pohybové hry                                     T: 08.07.2019

Malý kuchárik                                                       T: 08.07.2019

 

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2019-06-24,13:48,lubomira.arendasova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám