Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Termín uzávierky komunikácií:

v dobe od 17.09.2019 - utorok od 09:00 hod. do 19.09.2019 - štvrtok do 15:30 hod.

 ikona pdf

  • úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Jiráskova – Dlhý rad, prieťah ul. Dlhý rad po križovatku ul. Slovenská - Krátky rad – Dlhý rad
  • uzávierka miestnych komunikácií:
  • Radničné námestie a ul. Poštová
  • Na Hradbách od križovatky s ul. Stöcklova po križovatku s ul. Radničné námestie
  • Kellerova od križovatky s ul. Dlhý rad po križovatku s ul. Hurbanova


Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:

- v smere od SL do PO v meste Bardejov z ul. Dlhý rad po ul. Jiráskova - na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove a v opačnom smere a opačnom slede, s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov

- v smere od SL do SK v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. T Ševčenku – ul. Nábrežná – ul. Kúpeľná na ul. Slovenská v Bardejove a v opačnom smere a opačnom slede, s prioritným využívaním obchvatu mesta Bardejov

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám