Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

        Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove  nariadil opatrením zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 14. 10. 2019 do 29. 11. 2019 pre  Mesto Bardejov, fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Bardejov  za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu  prenosných ochorení. Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu ako aj na webovom sídle mesta www.bardejov.sk.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-10-31, 10:30, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám