Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Dňa 15.01.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 2/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach. Vyhláška je zverejnená na webovom sídle MZ SR, na adrese: https://www.health.gov.sk/?ikz-ochranne-pasma

Zverejnil: Milan Klimek, 2020-01-22, 09:25, milan.klimek@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám