Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

        Cieľom celoslovenského testovania je monitorovať úrovne vedomostí a zručností žiakov a získať objektívne informácie o ich výkone z testovaných predmetov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, poskytnúť školám, riadiacej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ, ktorá napomôže pri zvyšovaní kvality vzdelávania a získať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.

Teší nás, že piataci našej školy  pod vedením výborných pedagógov dosiahli v testovaní T5 skvelé výsledky.

V oboch predmetoch sú vysoko nad priemerom okresu a Slovenska.

V matematike je priemerná úspešnosť školy 77.5%, čo je 14,1% nad národným priemerom a 19,3% nad priemerom okresu.

V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 77,4% čo je 12,6% nad národným priemerom a 18,4% nad priemerom okresu.

Poďakovanie za náročnú prácu pri príprave žiakov patrí predovšetkým vyučujúcim 4. ročníka a pri opakovaní a upevňovaní učiva vyučujúcim 5. ročníka našej školy.

Napísala :  Mgr. M.Peláková 

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2020-02-13, 12:13,lubomira.arendasova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám