Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Dnes (20.4.) v dopoludňajších hodinách zasadal v priestoroch mestského úradu mestský krízový štáb. Jeho členovia zhodnotili existujúcu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vyhodnotili plnenie prijatých opatrení na elimináciu rizík z pohľadu samosprávy a operatívne prediskutovali aj nové skutočnosti a opatrenia centrálneho krízového štábu. Bolo skonštatované, že samospráve sa dosiaľ pomerne úspešne darí zabezpečovať činnosti zamerané na elimináciu rizík ochorenia koronavírusom, najmä v najviac ohrozených skupinách obyvateľstva.

V tejto súvislosti je zrejme namieste oceniť fakt, že samospráva zabezpečila rozdanie viac ako 8 tisíc ochranných rúšok seniorom, bola a je pripravená zabezpečiť nákup a jeho doručenie až domov, aktívne spolupracovala pri testovaní obyvateľov na sídlisku Poštárka, monitoruje pohyb obyvateľov bez domova, informuje o najnovších odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva a iných kompetentných štátnych orgánov prostredníctvom informačných kanálov, ktoré má k dispozícii. Pokračuje taktiež v dezinfekcii verejných priestranstiev a miest s predpokladanou zvýšenou koncentráciou ľudí. Všetky potrebné informácie môžu občania získať (okrem iného) aj na webovej stránke mesta www.bardejov.sk.

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-20, 14:59  marek.duleba@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám