Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V súvislosti s opatreniami, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (resp. s ich uvoľňovaním) sa samospráva Bardejova rozhodla po zrelej úvahe a posúdení možností vyjsť v ústrety požiadavkám svojich obyvateľov a od stredy 29. apríla znovuotvoriť mestskú tržnicu na Komenského ulici – samozrejme, pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických požiadaviek. Aj preto boli v deň otvorenia na mieste príslušníci Mestskej polície (MsPO) i zamestnanci prevádzkovateľa trhoviska. Aj napriek predchádzajúcemu apelu na pochopenie a ústretovosť tak predávajúcimi, ako aj kupujúcimi vznikli v stredu isté trenice a možno aj konfliktné situácie, ale tie boli spôsobené skôr sprísnenými požiadavkami a neznalosťou, ako úmyslom – samospráva je presvedčená, že po istom čase, keď si návštevníci tržnice zvyknú na takýto „obmedzujúci“ režim sa tieto nepríjemnosti stanú minulosťou...

Aj preto chceme návštevníkov trhoviska opätovne vyzvať k akceptácii prijatých opatrení, trhového poriadku i k celkovo zmenenej situácii. Pri prijatí rozhodnutia opätovného otvorenia tržnice sa totiž samospráva riadila v prvom rade snahou o ústretovosť vo vzťahu k požiadavkám obyvateľov Bardejova na poskytovanie takýchto služieb, tým viac, že nariadenia Úradu verejného zdravotníctva umožnili tento krok.

Ak najbližšie dni ukážu, že požiadavky na jeho rozšírenie sa budú dať z epidemiologického, i technického hľadiska akceptovať, samospráva má pripravené viaceré varianty realizácie: všetko je však vo vývine a v tejto chvíli je predčasné čokoľvek prejudikovať. Každá samospráva na Slovensku má jasne stanovené legislatívne normy, v rámci ktorých môže konať: vždy však musí ísť o naplnenie princípu „vyššieho záujmu“, teda záujmu jej obyvateľov a my sme presvedčení, že sme tak konali aj v prípade znovuotvorenia trhoviska.           

DSC_2124.jpg

  Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-30, 11:18  marek.duleba@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám