Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 Mesto Bardejov ako zriaďovateľ Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Mestské detské jasle, Komenského 47, Bardejov oznamuje, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22.05.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020, obnovuje prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa – Mestské detské jasle.

Všetkých zákonných zástupcov detí bude kontaktovať vedúca zariadenia za účelom zistenia záujmu o poskytovanie služby pre ich deti v termíne od 1. júna 2020. Potrebné informácie a pokyny budú zákonným zástupcom poskytované elektronickou formou.

V Bardejove dňa 27.05.2020                                           

PhDr. Tatiana Fedáková

vedúca sociálneho oddelenia

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-05-27, 09:09  marek.duleba@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám