Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V utorok 9. júna sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo pracovné stretnutie primátora mesta Borisa Hanuščaka so zástupcami vedenia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK). Jeho predmetom bola konkretizácia termínov a finančných objemov plánovaných rekonštrukcií ciest II. a III. triedy jednak v celom okrese, ale aj v samotnom meste  Bardejov v súlade so schválenou Úpravou rozpočtu PSK.

Pre samosprávu vyzneli veľmi potešujúco slová riaditeľa SaÚC PSK Marcela Horvátha o tom, že už v najbližšej dobe cestári v Bardejove začnú s realizáciou zastávkových plôch na cestnej komunikácii v smere do Bardejovských Kúpeľov, rekonštrukciou cesty spojenou s výstavbou chodníka v mestskej časti Bardejovská Nová Ves v smere na Giraltovce, ale aj s odstránením bodových závad na ceste III/ 3500 v smere na Lukavicu. Počas pracovného rokovania sa dotkli aj možností budúceho riešenia odbočovacích pruhov pri mestskom cintoríne, reguláciou križovatky ulíc Krátky rad – Šiancova, a taktiež možnosťami riešenia zložitej situácie na ulici Starý Blich. Finančné zdroje sú vydelené aj na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ako aj mostných objektov na nich v najkritickejších miestach okresu.

022.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-06-11, 15:58  marek.duleba@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám