Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Dnes (13.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) na ďalšom zo svojich rokovaní zišli členovia mestskej rady (MsR). Medzi azda najdôležitejšie materiály patril Návrh nakladania s majetkom mesta a v rámci neho informácia o neúspešnosti verejnej obchodnej súťaže (VOS) na predaj pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do ktorej sa neprihlásil žiaden záujemca. Bude preto vypísaná nová VOS s cenou, ktorú určil znalecký posudok.

MsR taktiež odporučí zastupiteľstvu schváliť model uplatnenia zľavy z nájomného u prenajímateľov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta: zľava predstavuje 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania v dôsledku COVID-19, ďalšiu 50%-tnú dotáciu poskytne štát. MsR taktiež prerokovala správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na nový školský rok, ako aj návrhy zmien a doplnkov dvoch všeobecnezáväzných nariadení mesta.

DSC_5670.JPG

 Zverejnil: Marek Duleba, 2020-08-13, 15:00  marek.duleba@bardejov.sk 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám