Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
V roku 2009 zaevidovali na pracovisku bardejovskej matriky, ktorá územne pokrýva okres Bardejov, 882 narodených detí, z ktorých 298 sa stalo najmladšími obyvateľmi samotného mesta Bardejov.V rovnakom období bolo zaznamenaných 509 úmrtí, z ktorých bolo 236 Bardejovčanov. Do Bardejova sa v uplynulom roku prisťahovalo 231 obyvateľov a vysťahovalo 394 obyvateľov. Ďalších 187 ľudí sa v meste zaevidovalo na prechodnom pobyte. V rámci samotného mesta  Bardejov a mestských častí svoj trvalý pobyt zmenilo 510 jeho obyvateľov.
Čo sa týka novouzavretých manželstiev, na bardejovskej matrike zaevidovali 242 sobášov z toho 21 sobášov bolo s cudzím štátnym príslušníkom a 1 sobáš s maloletou osobou. Okrem toho bolo zaznamenaných aj 5 tzv. delegovaných sobášov, ktoré boli uzavreté mimo územnej pôsobnosti príslušného matričného úradu Slovenskej republiky. V rámci samotného Bardejova na evidencia obyvateľstva spolu zaevidovali 250 sobášov a 156 rozvodov.

V porovnaní s rokom 2008 možno v meste Bardejov badať mierny pokles narodených detí (o 28), mierny vzostup úmrtí (o 14), prisťahovaných (o 23) i odsťahovaných obyvateľov (o 34). Stúpol aj počet občanov, ktorí sa u nás prihlásili na prechodný pobyt (o 9). Naopak, pokles bol zaznamenaný u uzavretých sobášov (o 2 menej) a u rozvodov (taktiež o 2 menej).

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE
22 sep 2022
19:00 - 22:00
KONCERT FRAGILE
18 aug 2022
16:00 - 17:00
VÝSTAVA _GABI REPASKÁ

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám