Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu (MsKŠ), po zvážení všetkých dostupných, relevantných informácií, ako aj na základe odhadovaného vývoja pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v meste

a okrese Bardejov dospela samospráva Bardejova k rozhodnutiu neorganizovať ani tento rok tradičný Bardejovský jarmok, ktorý sa zvykne konať v posledných dňoch augusta.

Je nám veľmi ľúto, že ani tento rok jarmok v Bardejove nebude: sme však presvedčení, že ani celoslovensky zlepšujúca sa pandemická situácia nám nedovoľuje byť nezodpovednými. Nezodpovednými voči Bardejovčanom, ale aj návštevníkom nášho starobylého mesta. Navyše – ešte stále platia pomerne prísne opatrenia, ktoré sa týkajú organizovania kultúrno-spoločenských podujatí: samospráva nedisponuje kapacitami, ktoré by vedeli adekvátne zabezpečiť ich dodržiavanie.

Nevylučujeme však, že ak sa situácia konsoliduje natoľko, že bude možné – hoci aj v obmedzenom režime – organizovať podujatia, ktoré prispejú k oživeniu života v meste vynaloží maximálne úsilie, aby tomu tak bolo a pripraví také, ktoré by nároky obyvateľov i návštevníkov spĺňali. 

Sme presvedčení, že ak vydržíme v našom úsilí, budeme dôslední v dodržiavaní prijatých opatrení a budeme maximálne zodpovední, dočkáme sa aj chvíľ, kedy sa budeme môcť vrátiť do (aspoň zdanlivo) starých koľají....Nateraz to však nie je možné....

Budeme vďační, ak toto naše rozhodnutie prijme široká verejnosť s takým porozumením a pochopením, s akým sme k jeho prijatiu pristupovali.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-05-31, 11:03  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám