Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov, oddelenie kultúry
upozorňuje na možnosť
poskytnutia finančnej dotácie na kultúrnu
činnosť podľa VZN č. 181/2019.

Podmienky
poskytnutia finančnej dotácie sú uvedené
podrobne v príslušnom VZN č. 181/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
uverejnenom na webe Mesta Bardejov.
Dotáciu je možné poskytnúť právnickým osobám,
vrátane tých , ktorých je mesto zakladateľom,
fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
Žiadosť je možné podať do 29.4.2022.

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám