Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

po roku opäť stojíme na prahu sviatkov jari, sviatkov Veľkej noci.

Keď som sa vám pred istým časom prostredníctvom tohto periodika prihováral želal som si, aby nepriaznivá doba, ktorá ho sprevádzala rýchlo pominula: bohužiaľ, s ľútosťou musím konštatovať, že moje – a určite aj naše – želania sa ani po tomto čase nenaplnili...

Ba naviac k tomu pribudli aj iné „starosti“: na východ od našich hraníc je vojna so všetkými dôsledkami. Potýkame sa s problémami zabezpečenia pre odídencov ubytovania, stravovania, zabezpečenia základných životných potrieb. S hrdosťou na samosprávu, ale najmä s hrdosťou na vás, obyvateľov mesta, môžem konštatovať, že sa nám to mimoriadne darí a nikto, kto prichádza z vojnou postihnutých oblastí s natiahnutou rukou a prosbou o pomoc neodchádza z Bardejova nevyslyšaný ! Organizujeme nocľah, ubytovanie, humanitárnu pomoc – v rámci svojich možností a kompetencií, zabezpečujeme bezplatnú mestskú hromadnú dopravu: možno o tom nehovoríme verejne, ale pracujeme na tom o to intenzívnejšie. 

Pevne dúfam, že sa nám napokon spoločnými silami, spoločnou zodpovednosťou, empatiou  a spolusúcitením podarí zlé časy poraziť a my sa budeme opäť môcť tešiť z každodenných drobných, i väčších úspechov.

Veď sviatky Veľkej noci sú aj – alebo v prvom rade – o nádeji, o viere, o novom živote. Svedčia o tom veľkonočné symboly – vajíčko ako symbol,

z ktorého vznikol svet, ale aj životnej sily, narodenia, nesmrteľnosti, návratu jari a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia. Kríž, či veľkonočný baránok, ktorý je obetou za spásu sveta.

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

želám vám, aby ste nadchádzajúce veľkonočné sviatky prežili v prvom rade v zdraví, aby neboli poznamenané akýmikoľvek nepríjemnosťami, aby ste neboli ochudobnení z pocitov šťastia z prítomnosti svojich najbližších.

Z úprimného srdca vám želám zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a vieru, že každá nepríjemnosť raz pominie a my sa opäť budeme môcť voľne a priateľsky stretávať a tešiť sa z každodenných radostí.

Želám vám krásne sviatky Veľkej noci !

                                                                                                                     MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                     primátor Bardejova

Najblišie udalosti

21 jún 2022
20:00 - 22:00
DEŇ "D"
17 jún 2022
19:30 - 22:30
OLD STARS BARDEJOV
05 jún 2022
16:00 - 18:00
Dychovkove popoludnia v parku
12 jún 2022
13:00 - 17:00
Deň rusínov
12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
24 jún 2022
10:00 - 22:00
ROLANDOVE HRY 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám