Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

EuroDisneylandNa začiatku školského roka vyhlásilo Mesto Bardejov v spolupráci s personálnou agentúrou Xawax súťaž, ktorá bola zameraná najmä na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  žiakov bardejovských základných škôl. Tá škola, resp. trieda, ktorá získa najvyšší počet bodov vyhrala niekoľkodňový zájazd do Disneylandu v Paríži, ktorý sponzorsky podporila spoločnosť Xawax. Tie triedy, ktoré chceli byť v súťaži úspešné, museli splniť niekoľko kritérií.

Okrem zlepšenia výchovno-vzdelávacích výsledkov  v priebehu školského roka a správania sa žiakov v triedach podľa vnútorného poriadku školy, sa hodnotila aj samotná dochádzka žiakov a zapájanie sa tried do rôznych školských aktivít. S týmito kritériami boli na triednych schôdzach a rodičovských združeniach oboznámení žiaci a rodičia na každej škole. Samotné súťaž prebiehala od začiatku septembra 2009 do konca februára tohto roka, pričom vyhrali tie triedy, ktoré  nazbierali najvyšší počet bodov.

 

Šesťmesačné „zápolenie“ nakoniec rozhodlo o tom, že na návštevu Paríža a EuroDisneylandu koncom apríla sa môže tešiť 162 žiakov a 12 pedagógov z týchto základných škôl: ZŠ na Komenského ulici (9.B trieda), ZŠ na Wolkerovej (5.C), ZŠ Bartolomeja Krpelca (9.C), Základná škola s Materskou školou Pod Vinbargom (9.C), Základná škola s Materskou školou Pod Papierňou (7. A) a ZŠ na Vinbargu (9. A).

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám