Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (22.6.2022) sa primátor mesta Boris Hanuščak stretol v priestoroch mestského úradu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou a jej kolegyňami, ktoré sú na pracovnej ceste po regiónoch Slovenska. Diskutovali spolu o možnostiach spolupráce samosprávy a Úradu komisárky v oblasti pomoci občanom so zdravotným postihnutím.

Po stretnutí s primátorom sa uskutočnila prezentácia činnosti Úradu v Poľsko-slovenskom dome a zástupkyne Úradu absolvovali návštevy a prehliadky zariadení pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

Podstatou činnosti komisárky je špecializovaná verejná ochrana práv: špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím. Jej pôsobnosť sa vzťahuje na orgány verejnej a štátnej správy, územnej samosprávy, a taktiež na právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Na komisárku sa môže obrátiť každý vo veci porušovania, alebo ohrozovania práv osôb so zdravotným postihnutím, resp. s dlhodobým zdravotným problémom.

Ako na dnešnej prezentácii odznelo, komisárka za prioritu svojej práce považuje okrem iného najmä odstraňovanie predsudkov, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochotu riešiť životné podmienky takto postihnutých občanov.    

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-06-22, 11:20  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám