Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

R38Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR začiatkom minulého roka vyhlásilo 12. ročník súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2009“. Cieľom tejto verejnej a neanonymnej súťaže je podporiť rozvoj bytovej výstavby na území Slovenska v oblasti výstavby progresívnych (a zároveň cenovo dostupných) bytov v bytových domoch a rodinných domoch, ako aj výstavby obydlí pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi, no a v neposlednom rade podporiť aj celkovú obnovu bytového fondu v našej republike.

Pozornosť sa v tomto smere sústreďuje najmä na také projekty, pri ktorých sa uplatňujú moderné a technologicky netradičné formy riešenia v rámci ktorých sa využívajú najnovšie poznatky vedy a výskumu pri výstavbe bytových domov.

 

Potenciálnymi účastníkmi súťaže sa tak stali všetky novopostavené alebo zrekonštruované bytové budovy, ktoré jednak spĺňali tieto podmienky a ktorých výstavba bola ukončená do konca uplynulého roka vrátane vydanie platného kolaudačného rozhodnutia.

Naše mesto sa do súťaže zapojilo projektom „Obnova bytov v bytovom dome č. 38 Radničné námestie - 3 byty, Bardejov“. Ako už napovedá samotný názov, byty sa nachádzajú v dvojposchodovom objekte, ktorý je situovaný v tradičnej radovej zástavbe Radničného námestia v rámci mestskej pamiatkovej rezervácie. Konkrétne išlo prestavbu pôvodných nevyužitých podkrovných priestorov meštianskeho domu na tri samostatné bytové jednotky v celkovej výmere podlahovej plochy 188, 05 m² (čistá obytná plocha predstavuje 111, 03 m²). Stavba bola realizovaná v roku 2008, pričom jej ukončenie ako aj odovzdanie bytov nájomcov prebehlo v roku 2009. Celkové náklady na stavbu (vrátane obstarávacích nákladov na projektovú dokumentáciu a pod.) dosiahli sumu 273 359 eur. Na financovaní nákladov sa podieľalo aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré poskytlo dotáciu vo výške 149 372,63 eur (4, 5-milióna Sk).

Prihlásené súťažné návrhy vyhodnotia odborná porota, ktorá rozhodla, že prvé miesto, diplom a symbolický peňažný šek  na 1 650 eur v kategórii d (obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty) získalo Mesto Bardejov. (Podobným spôsobom boli ocenení aj zástupcovia zhotoviteľa a projektanta stavby.)

Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo tento týždeň v utorok (4. mája) v priestoroch hotela Lux v Banskej Bystrici spolu s otvorením 13. ročníka výstavy stavebníctva PRO ARCH. Na vyhlásení výsledkov sa zúčastnil MUDr. Peter Prokopovič, zástupca primátora mesta,  Ing. Peter Holeva, projektant stavby a  Jozef Hvizda konateľ firmy Inštalcomp, spol. s. r.o., Bardejov, ktorá stavbu realizovala.

Fotografie ocenených stavieb a stručné informácie o nich budú počas konania podujatia vystavené na propagačných paneloch v priestoroch výstaviska a v stánku ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Po ukončení výstavy si ich budú možné pozrieť vo vestibule ministerstva výstavby na Prievozskej ulici v Bratislave.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám