Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (8. novembra 2022) sa v priestoroch mestského úradu v Bardejove konala v poradí druhá konferencia pod identickým názvom, ktorá je súčasťou programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 (EHP) a štátneho rozpočtu SR.

V rámci konferencie odznelo dovedna päť prednášok, z ktorých väčšina bola venovaná aktuálnemu projektu realizovanému v Bardejove. Ten sa týka jednak rekonštrukcie pavilónov (objektov) Základnej školy Bartolomeja Krpelca, ktorá zabezpečí aplikáciu energeticky úsporných riešení, ale aj výsadbu nových stromoradí a skupín stromov vo vybraných lokalitách mesta.

Projekt takisto ráta s realizáciou a implementáciou opatrení smerujúcich k zvyšovaniu atraktivity cyklodopravy v meste, ako ekologicky najprijateľnejšiemu spôsobu dopravy a v neposlednom rade sa dotýka aj opatrení na zlepšenie odpradového hospodárstva mesta. Projekt je takisto realizovaný aj v oblasti publicity a informačných aktivít, zvyšovania povedomia a stimulácie k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-11-08, 13:44  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám