Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V pondelok 12.decembra t.r. sa päťčlenná delegácia mesta Bardejov ( JUDr. Vladimír Potičný – ved. odd. majetku, Ing. Vladimír Dušenka – ved. odd. výstavby, Mgr. Jana Ličková – odd. výstavby, Mgr. Pavol Bicák – útvar stratégií a projektového manažmentu a Ing. Zuzana Graveczová – útvar stratégii a projektového manažmentu)

zúčastnila záverečnej konferencie k projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ v partnerskom poľskom meste Grybow.

Za OZ Náš Bardejov sa nezúčastnil nikto.

Záverečnou konferenciou sa slávnostne ukončil spoločný projekt, a prestrihnutím pásky sa tak náš Kláštor františkánov, ako aj Kino BIAŁA otvorili pre širokú verejnosť. Mesto Bardejov v osobe Mgr. Jany Ličkovej prezentovalo priebeh rekonštrukčných prác na Kláštore františkánov a informovalo o nájdených umeleckých unikátoch.

Po bohatom programe sa primátor mesta Grybow Pawel Fyda poďakoval za spoluprácu a ochotu, ktorú prejavili poľskí partneri Mestu Bardejov na čele s primátorom MUDr. Borisom Hanuščakom participovať na spoločnom,  a tak rozsiahlom projekte.

Každému zo zúčastnených primátor Grybowa srdečne poďakoval a obdaroval spomienkovou plaketou.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-12-13, 16:03  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám